RIP Ninni <3

937358.jpg
Kuva on viimeiseltä päivältä, pari tuntia ennen leikkausta ja lopullista nukutusta.

Tänään kaksi vuotta poismenostasi. Kaipaan sinua.